Saltar a continguts

Consells de Barri Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Pressupost lliure disposició 2018

Imatge de complement Link
Procés participatiu per a la distribució del pressupost de lliure disposició del Consell de Barri de La Floresta corresponent a l'any 2018

Tal com es recull en l'article 4 paràgraf e) del Reglament de funcionament intern dels Consell de Barri de Sant Cugat el Vallès, és funció del Consell de Barri "Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els pressupostos
És en aquesta línia que des del Consell de Barri s'impula un procés participatiu que ha de culminar amb una votació popular sobre el destí del pressupost de lliure disposició. L'objectiu és potenciar la participació en tot el procés, no només en la votació final, i posar en valor la responsabilitat ciutadana sobre allò que és públic. participatius".