Saltar a continguts

Consells de Barri Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Pressupost lliure disposició 2018

Requisits que han de complir els projectes

-Tenir visió de barri i tenir impacte sobre el conjunt del territori.
-Donar resposta a una necessitat concreta i justificada del barri.
-Els projectes s’han de referir a temes de competència municipal.
-Ser viables tècnicament i econòmica, i respectar el marc legal existent.
-Tenir principi i final sense significar un cost addicional, pel Consell de Barri, en anys futurs.
-Quedaran exclosos els projectes urbanístics que ja tinguin alguna partida pressupostària en altres instàncies municipals.
-Quedaran exclosos els projectes que discriminin a les persones per la seva condició socioeconòmica, d’origen, de gènere o que impliqui algun tipus impacte negatiu sobre el medi ambient.