Saltar a continguts

Consells de Barri Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Pressupost lliure disposició 2018

Imatge de complement Link

Tal com es recull en l'article 4 paràgraf e) del Reglament de funcionament intern dels Consell de Barri de Sant Cugat el Vallès, és funció del Consell de Barri "Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els pressupostos
És en aquesta línia que des del Consell de Barri s'impula un procés participatiu que ha de culminar amb una votació popular sobre el destí del pressupost de lliure disposició. L'objectiu és potenciar la participació en tot el procés, no només en la votació final, i posar en valor la responsabilitat ciutadana sobre allò que és públic. participatius".

És el procés pel qual les florestanes i florestans podrem proposar, debatre i decidir el destí del pressupost de lliure disposició del nostre Consell de Barri.
Atenent que és el veïnat de la Floresta qui millor coneix les necessitats i les potencialitats del seu barri es convida a les persones i entitats del barri a presentar projectes i a decidir el destí d’aquest pressupost.
Es tracta d'un procés participatiu impulsat des del Consell de Barri de La Floresta per determinar el destí dels 90.000€ de lliure disposició, dels quals està dotat enguany el Consell de Barri. En aquest sentit, es pretén que sigui un procés participatiu des d’una perspectiva netament comunitària i popular.

-Persones a títol individual veïnes de la Floresta
-Associacions i col·lectius de la Floresta
-Comissions de treball del Consell de Barri la Floresta

-Projectes d'inversió de fins a 20.000€
-Projectes de despesa ordinària de fins a 8.000€
-1 projecte de fins a 3.000€ treballat triat pels infants de la Floresta

-Tenir visió de barri i tenir impacte sobre el conjunt del territori.
-Donar resposta a una necessitat concreta i justificada del barri.
-Els projectes s’han de referir a temes de competència municipal.
-Ser viables tècnicament i econòmica, i respectar el marc legal existent.
-Tenir principi i final sense significar un cost addicional, pel Consell de Barri, en anys futurs.
-Quedaran exclosos els projectes urbanístics que ja tinguin alguna partida pressupostària en altres instàncies municipals.
-Quedaran exclosos els projectes que discriminin a les persones per la seva condició socioeconòmica, d’origen, de gènere o que impliqui algun tipus impacte negatiu sobre el medi ambient.

Fase de propostes
12 de desembre: Explicació del procés per decidir els diners de lliure disposició en el Consell de Barri de La Floresta. Inici de la fase de recollida de propostes fins el 21 de gener.
25 de gener: Sessió extraordinària del Consell de Barri per a que els veïns i veïnes exposin els projectes que han presentat.

Fase de votacions i aprovació pel Consell de Barri
5 de febrer: comença la fase de difussió dels projectes que es porten a votació
Setmana del 26 de febrer al 4 de març: votacions

Es poden presentar propostes per correu electrònic a conselldebarri@lafloresta.info o omplint el següent formulari web:

Del 26 de febrer al 4 de març de 2018 - Entra per consultar els resultats!