Saltar a continguts

Consells de Barri Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Notícies

18/04/2013
392 persones aspiren a accedir als 75 pisos que Promusa construirà a la Floresta

Promusa ha rebut un total de 392 sol·licituds per accedir als pisos d’HPO que aquesta empresa municipal construirà a la Floresta a partir de la tardor. Per primera vegada, el temps d’empadronament necessari per cursar la sol·licitud no ha estat de 10 anys, sinó de 3. D’aquesta manera, Promusa ha volgut eixamplar el públic objectiu i facilitar que, en el context de crisi econòmica, l’accés a l’habitatge de propietat sigui més fàcil. El canvi ha coincidit amb l’aposta per estimular i concebre les polítiques d’habitatge en el marc de les polítiques socials.

El sorteig dels sol·licitants tindrà lloc d’aquí a una setmana, el dia 23 d’abril a les 18:00 h a la Casa de Cultura. Un cop fet el sorteig, la llista es publicarà al web de Promusa. Fet aquest pas, caldrà que els sol·licitants acreditin els requisits d’acord amb el procediment que estableixen les bases d’adjudicació d’habitatges.

Les noves promocions de la Floresta són protegides de règim general. Per finançar la compra de l’habitatge, Promusa facilitarà un crèdit del 10% de l’import total als adjudicataris, que podran tornar-lo en un termini de 10 anys. Quant al 90% restant, un 80% es finançarà a través d’un préstec hipotecari i un 10% es lliurarà en tres avançades. Cal remarcar que aquestes tres avançades passen de representar un 20% de l’import total de l’immoble a un 10%. Les avançades es lliuraran el dia de signatura del contracte de compravenda, sis mesos després i al cap d’un any.

Promocions:

Promoció de Verge de Montserrat I
Av. Verge de Montserrat, 62-66 / C. Estel, 57-67 (La Floresta)
51 habitatges amb plaça d’aparcament vinculada i trasters
15 habitatges de dues habitacions
28 habitatges de tres habitacions
6 habitatges de quatre habitacions
2 habitatges de 3 habitacions reservats per a persones que acreditin mobilitat reduïda permanent

Promoció de Verge de Montserrat III
Av. Verge de Montserrat, 9-27 / Ptge. Sant Salvador, 11-13 (la Floresta)
24 habitatges amb plaça d’aparcament vinculada
6 habitatges de tres habitacions
18 habitatges de quatre habitacions

Els dos estudis d’arquitectura que han guanyat els concursos són Josep Pahissa (Verge de Montserrat I) i Trillo López (Verge de Montserrat III).